Plat dak verwijderen

Slopen is één ding maar duurzaam slopen is een tweede. Depanel heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in het verwijderen van daken en wanden. Door laag voor laag te demonteren kunnen alle vrijkomende materialen apart worden afgevoerd en vaak ook nog gerecycled worden.

vraag offerte aan

  Veilig

Onze medewerkers zijn gewend om te werken op hoogte. Ze werken met veilige en ergonomische hulpmiddelen, conform de wettelijke eisen.

  Efficiënt

U kunt rekenen op een efficiënte aanpak. Zodat u geen kostbare tijd verliest en door kunt. Samen bepalen we de beste planning.

  Voordelig

We houden de kosten zo laag mogelijk. Ons hele werkproces is hierop gericht.